Děkujeme za Váš zájem!

Prosíme o vyplnění formuláře níže.

Registrace

Adresa trvalého bydliště

Korespondenční adresa

Vzdělání v oboru fyzioterapie

Pracoviště

Heslo

Odesláním registrace souhlasím s použitím výše uvedených osobních údajů pouze pro vnitřní potřeby UNIFY ČR, z.s. v souladu s platnou legislativou.
Odesláním registrace se zavazuji dodržovat Etický kodex fyzioterapeuta, akceptuji stanovy profesní organizace UNIFY ČR, z.s. a práva pacientů a potvrzuji, že uvedené údaje v registraci jsou pravdivé.

Už máte účet? Přihlaste se